22 Ağustos 2011 Pazartesi

GELECEĞİN KOCAMAN YÜREKLİ, KÜÇÜK GENÇLERİ;ÖĞRENDİ EYLEMLEDİ VE EĞLENDİ

SINIFIMIZIN SLOGANI:
SEVGİ SAYGI BAŞARI 
OKULUMUZ MUSTAFA ÖNCEL
 “1-C” ŞUBESİ ÇOCUKLARI
OKULUN ÇEVRE SEVER SINIFI
OLUŞTURDUK YAVRU TEMA’YI
BİZ BİLİRİZ
TOPRAK YAŞATIR CANLIYI,
CANLI DA KORUR TOPRAĞI.
Eğitim, insanlara çağın gereklerine uygun ve toplumun gereksinmelerine paralel davranışlar kazandırma sürecidir. Topluma mal olmuş okulda başarı; neyi, nerede, ne şekilde planlayarak öğreteceğimizi belirlediğimizde sağlanacağı bir gerçektir.

Çevre eğitimi, insanların çevre ve çevre ile ilgili farkında olma ve bilgilerini artırmayı hedefleyen, karşı karşıya gelinen sorunlarla başedebilen davranış becerisini kazandıran bir öğretidir.

Okuldan her öğrenciye verilen çam fidanlarını diken 1-C Sınıfı öğrencileri; sınıfta meşe palamutlarını ektiler, suluyorlar. Bebek fidanları yetiştiriyorlar. Ayrıca, çevre sevgisi ve duyarlılıklarını topluca TEMA Çevre gönüllüsü olarak gösterdiler. TEMA Vakfından sınıflarına “Yeşil Yaprak” ödülü kazandırdılar. Aynı hafta içinde, Ataşehir Mustafa Öncel İlköğretim Okulu proje yarışmasında mansiyon ödülü olarak madalya aldılar.

Heyecanlı çalışmanın en güzel yanı; sınıfta da, atık malzeme de kullanarak neşeli bir ekip çalışması yaptılar. Bu ilk projelerini hazırlamakla, gelecek başarılı yıllarının ön provasını yapmış oldular. Çalışmalarını sınıfta sergilediler. Müdürleri Ebru Tuna Hanım öğrencileri tebrik etti ve “Yeşil Yaprak”larını kapılarına astılar. Çekim yapan ekip, Yavru TEMA öğrencilerle röportaj yaptı. Sevinçleri gözlerinden okunuyordu.

Okulları, öğretmenleri ve aileleri desteği ile çevre bilincini yakalayan öğrenciler;
Toplumsal önem taşıyan “Toprak Erozyonu ve Bitki” konusunda farklı çalışmalara imza attılar. Çevre panosu hazırladılar, kendilerine özgü çizgileri ile resimledi ve boyadılar.  Gönül ve becerilerince, üç boyutlu elişleri ile resimlerini projelendirerek, büyüklerine çevre koruma ve çevre farkındalık mesajları verdiler.

Doğa biz olmasak da yaşamını sürdürür, ancak doğanın yaşamını engelleyen ve ona zarar veren biz insanlarız. Oysa doğayı sevmeliyiz ve onu korumaya çalışmalıyız. Bu bilincin kazandırılması da çocuk yaşta gerçekleşebilir. Çocuklarımız da yaptıkları bu çevre çalışmalarıyla sorunlara dikkat çekerek, çözüm bulabiliyor, çözümün bir parçası olarak, çevreye daha farklı bakmaya başlıyorlar.

Geleceğin sahipleri çocuklarımıza, özellikle ilköğretimdeki öğrencilere, çevre sevgisini aşılamayı, doğayı ilgi ve bilgi ile korumalarını sağlamalıyız. Atatürk’ün dediği gibi: “Vatan sevgisi, ona hizmet ile ölçülür” .Her zaman, her yerde ve her yaşta, insan olmak; asil bir davranıştır. Biz öğretmenler, çağdaş bilgili bir toplum mimarları olarak, meslek ahlakının ve idealist insan olmanın gereğini yaparak örnek bir vatandaş olmak durumundayız.

Öğretmenlerini ve öğrencilerini yüreklendiren ve çevre bilinçlendirme eylemlerini destekleyen okul yönetimlerini kutlarım.

Melek Sevil İrengü     
Çevre Eğitim Yönetim Danışmanı  
 27 Mayıs 2011

27 Ocak 2011 Perşembe

KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİMİNE YAVRU TEMA NASIL BAKMAKTA


Yavru TEMA'cıların dünyaya ilan ettikleri tespit, sonuç ve öneriler aşağıdaki gibidir:
Küresel ısınmanın belli başlı nedenleri;
 doğal kaynakların insanlar tarafından yok edilmesi,
hızlı sanayileşme, çarpık kentleşme, aşırı enerji tüketimi, fosil yakıtların kullanılması, hava, su ve toprak kirliliği ile ekosistemlerin bozulması, kimyasal gübrelerin kullanılması, bilinçsiz ve aşırı tüketim, eğitimsizlik, umursamazlık, sorumsuzluk, hızlı nüfus artışı olarak sıralanabilir.Bütün bunların sonucu olarak, günümüzde ağaçlar azalıyor, erozyon ve çölleşme artıyor, toprak ve tarım verimsizleşiyor, toprak kavgası artıyor;
hava, su ve toprak kirleniyor; nehir suları siyah ve köpüklü akıyor,
kirli sulardan hastalıklar artıyor, asit yağmurları ve orman yangınları çoğalıyor; buzulların erimesi ile sular yükseliyor;
deniz seviyesindeki ülkeler ve adalar sular altında kalıyor,
yer altı suları azalıyor, tatlı ve tuzlu su birbirine karışıyor, su kıtlığı artıyor, çok sıcak olduğu için deniz canlıları ölüyor;
hayvanların yok olmasıyla besin zinciri bozuluyor ve canlı türleri azalıyor; salgın hastalıklar ve yoksulluk artıyor, arılar aç kalıyor,
insanlar açlıktan birbirini yiyor ve savaşlar çıkıyor,
köyden kente göç artıyor, bağışıklık sistemimiz çöküyor; kalıtımsal salgın hastalıklar,cilt kanseri ve alerji vakaları çoğalıyor,
ani düzensiz yağışlar ile sel baskınları artıyor,
 tropik bitkiler kutuplara doğru kayıyor, kuşlar erken göç ediyor ve bitkiler erken çiçek açıyor; havada hızlı soğuma ve ısınma aşanıyor, ara mevsimler kayboluyor ve artık kızaklarla kayamıyoruz çünkü kar yağmıyor.Çözüm önerileri olarak; Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması,ağaçlandırmanın artması ve ormansızlaşmanın önlemesi,
 bitkisel planktonların korunması, arıtma tesislerinin kurulması,
doğru tarım tekniklerinin kullanılması, katı atıkların geri dönüşümünün teşvik edilmesi ve tesislerin yaygınlaştırılması, toplu taşıma araçlarının kullanılması, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, enerjinin bilinçli kullanımı, düzenli kentleşme,
savaşların önlenmesi, fabrikalarda filtre kullanılması, uluslararası anlaşmaların yapılması ve uygulanması, doğal kaynakların doğru kullanılması, sera gazı üretiminin azaltılması, nüfus planlaması, göçlerin önlenmesi için yeni iş alanlarının oluşturulması,
silahlanmanın durdurulması, sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi,
 okullarda ve ailede çevre bilincinin yaygınlaştırılmasını sayabiliriz.
Bütün bunları tartıştıktan sonra ortaya çıkan durum bizi şaşırttı.
 Sizlere arkadaşlarımın mesajlarını iletiyorum.

Türkiye'deki ve dünyadaki bütün arkadaşlarımıza:
a.. Yaşımız, boyumuz küçük ama yüreğimiz büyük. Sevgili Kardeşlerim,
 ortak sorunumuza hep beraber tek bir yürek olarak çözüm bulalım.
b.. Bu dünya bizim.
       Onu şimdi koruyalım ki gelecekte yaşanacak halde olsun.
c.. Dünyayı koruyalım,
     çünkü üzerinde yaşayacağımız bir dünya daha yok.
d.. Bu sorun senin benim değil, tüm dünyanın sorunu,
      bu sorunu dünya çocukları olarak biz yok edelim.
e.. Çevrene bak, geleceğini düşün gözlerin dolar.
      Dünyaya bak, bizim gibi gayret içinde bulunan insanları gör,
       yüreğin çaba ile dolar.
f.. Tüm dünya çocukları dinlesin. Küresel ısınma burnunuzun ucunda.
      Fransa, İngiltere, ABD, Meksika ve Irak çocukları,
      bol bol ağaç dikin, tehlike sizin orada.
g..  Küresel ısınmayı kolunuzda bir saat gibi taşıyın. Bu saatin kurulu
      olduğunu unutmayın ki gün gelip bu saat çaldığında beyniniz paniğe
      kapılmasın.
h.. Dünya çocukları, savaşa son, küresel ısınmaya son, yeşile evet.
i.. Sadece bizim değil, sizin de başınız dertte.
     Tüm Dünyaya sesleniyoruz!
a.. Sizden istediğimiz şey, erozyonla savaşırken bizim arkamızda
      olmanızdır.Biz burada yakın gelecekleri değil uzak gelecekleri de      düşünüyoruz. Sizden şunu istiyoruz, bu ülkede sizin ve çocuklarınızın  geleceği tehlikede. Biran önce bunu görüp herkesin bilinçlenmesini sağlayınız.
a.. Lütfen karar verirken bizi de düşünü. Kararlarınız bizim neslimizi
olumlu veya olumsuz etkileyecek unutmayın.
b.. Ey yöneticiler, dünyanın yok olmasını istemiyorsanız bize destek olun.

Bizler: Küresel ısınmayı tehdit eden maddeleri kullanmayacağımıza, enerji kaynaklarını boşa sarf etmeyeceğimize, çevreyi kirleten insanların tarafında olmayacağımıza, kürsel ısınmayı ve nedenlerini herkese anlatacağımıza, Türkiye'yi çöl olmaktan kurtaracağımıza, çevremize sahip çıkıp insanları bilinçlendireceğimize, tutumlu olacağımıza, TEMA ve diğer sivil toplum kuruluşlarına destek vereceğimize, ömrümüzün sonuna kadar ağaç dikip,  doğayı koruyacağımıza söz veriyoruz.

Sizlerden de görevlerinizi yapacağınıza dair söz bekliyoruz. Eğer üzerinize düşen görevleri yapmazsanız bizler hayal kuramayacağız, amaçlarımız olmayacak, yaşam yok olacak ve artık yapacak bir şey kalmayacak. Çocuklarla dünya daha yaşanılır olacak,çünkü "Küresel Isınma" ya el koydular... Türkiye Çöl Olmasın.

23 Haziran 2010 Çarşamba

16 Kasım 2009 Pazartesi

TEMA GÖNÜLLÜLERİ SİZLERLE NELER YAPIYOR

GÖNÜLLÜLERİN YIL BOYU YAVRU TEMAÇALIŞMA TAKVİMİ                                                                                                                                
Yavru TEMA kurulacak okulların tespiti      Eyl.2009                                                                               
Okul Müdürleri ile görüşme - Yavru TEMA'nın kurulması  Eki20.09
31 Ekim Dünya Tasarruf Günü,                                                      
Milli Eğitim Müdürlüklerinden izin alınması            Kas.2009
Erozyonla Mücadele Haftası ( Kasım -
Danışman öğretmenler ve Yavru TEMA ekipleri ile tanışma toplantısı       Ara.2009        
Meşe Palamudu Şenliği                                                         Oca.2010       
Okullara TEMA-Yavru TEMA Tanıtım ziyaretleri  
Erozyonla Mücadele Haftası Etkinlikleri                                                                                       
Erozyon Eğitimi / Su Tasarrusu / Küresel İklim Değişikliği
Yavru TEMA Günü KutlamasıMar.10
Orman Haftası Kutlaması ( Mart )    
21 Mart Dünya Su Günü,                                                    
Fidan dikimi               Nis.10                                                                                              
Ulusal Şenlik  - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı     
23 Nisan Törenlerine Katılım
Çevre Gezisi               May.10/
 Biyolojik Çeşitlilik    22 Mayıs        
5 Haziran Çevre Günü Kutlaması                 Haz.10                                                                                  
Danışman öğretmenlerle değerlendirme toplantı                                                                            
Doğa ve Erozyon Eğitim Kampı                   Tem.10                                                                                 
                                                                                                                                
BAŞKA NELER YAPABİLİR SİNİZ?                                                                                                   
TEMA Vakfı’nı tanımak, Gönüllü Kaydı, Yavru TEMA ekibi oluşturmak, Pano hazırlamak, Çevre ve Erozyon Eğitimi, Çevre belgeselleri izlemek, Münazara,                                                                                                                             
Tiyatro-Drama gösterimi, Çevre gezisi, Fidan dikimi, Meşe toplama ve yetiştirme, Çevre temizliği, İlgili yetkilileri ziyaret ve bilgi paylaşımı,                                                                                                                           
Geri dönüşüm çalışmaları, Tasarruf çalışmaları ( Enerji ve su ), TEMA Vakfı kampanyalarına destek veya kampanya düzenlemek,                                                                                                                        
Yarışma (Afiş, slogan, karikatür, hikaye, resim, şiir, kompozisyon, fotoğraf),                                                                                                                             
BELİRLİ GÜN VE HAFTALARA KATILIM                                                                                                                           

“TOPRAK, YAŞAMIN VAZGEÇİLMEZ UNSURUDUR.SEVGİ VE SAYGILARIMIZ ONUNLADIR


Sayın Doğa Dostları
16-22 Kasım 2009Erozyonla Mücadele Haftası nedeniyle,
TEMA Vakfı İstanbul 1.Bölge İl Temsilciliği gönüllüleri tarafından bir dizi toplumsal sosyal sorumluluk aktiviteleri düzenlenmiştir.
Toprakla tohumu birleştirme farkındalığı ve bebek fidan yetiştirme merakı oluşturmayı amaçla, Citi Bank, Borusan, Özel Sektör gönüllüleri , boyner çalışanları ve Yavru TEMA okullarla TEMA Vakfı gönüllülerinin de katılımıyla Belgrat Ormanı “Tohum Toplama ve Fideleme” çalışmaları Erozyonla Mücadele Haftası açılış özel eylemleridir. Bu çalışmayla Binlerce tohum toprakla buluşmuş olacaktır.Okullar tohum ve fideleme ortak çalışmalar talebinde bulunabilirler.Hafta boyunca Erenköy Kazım Karabekir Kültür Merkezi Salonlarında TEMA Vakfı Sergisi gezilebilir.
“TOPRAK, YAŞAMIN VAZGEÇİLMEZ UNSURUDUR.” Panel
17 11 2009 Salı Saat:14.30-1630 Yer:KKKM
Doğaya bilinçli yaklaşım vurgusuyla, semt pazarlarında sarı önlüklü TEMA gönüllüleri, kağıt ve bez torba dağıtarak kullanım önemlerini vurgulayacaklardır.
“TOPRAK GIDA SAĞLIK” Konulu komposizyon Yarışması başlatılmıştır. Okullarda seçilen çalışmaların, 15 Aralık 2009 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. tema.istanbul@gmail.com)
Toprağa Saygı Yürüyüşü;
İstanbul 18 Kasım 2009 10:30 Eski TÜYAP Yönü–Taksim Meydanı
Etkinliklerimizde araç desteklerine teşekkür ettiğimiz Belediyelerimiz tarafından hazırlanacak bez afişler ana arterlerde yer alacak ve yürüyüşte kullanılacaktır;
Toprak Ekmektir, Gelecektir, Toprağını Hor Gören Yarınını Zor Görür ! Toprak Yoksa Yaşam Yoktur! Türkiye Toprağına Sahip Çık! Toprak Koruma Ve Sulama Teşkilatı Kurulsun… Ormansız Ve Ağaçsız Toprak, Vatan Değildir. Milli Ekonominin Temeli Ziraattir. Vatan Toprağı Kutsaldır, Kaderine Terk Edilemez. Toplumsal Barış Topraktan Gelecektir.
Valilik izin yazısı alınmış olup Okullar, okul ailebirlikleri bu sözlerin bulunduğu pankartlar ve okul flamaları ile yürüyüşe katılabileceklerdir.
Toprak Erozyonu Milletçe Varolmak ya da Yok Olmak Davasıdır.
Sayın İstanbul Millet Vekillerimiz, Sayın Öğretmenlerimiz, Sayın Doğaya Duyarlı Vatansever Yurttaşlarımız, Sizleri “Toprağa Saygı” yürüyüşüne katılmaya ve bizlerle yürümeye davet ediyoruz. Lütfen davamızı destekleyiniz. 11 11 2009
Sevgi Saygılarımızla.
Melek Sevil İRENGÜ
Çevre Eğitim Danışmanı
TEMA VAKFI
İstanbul 1. Bölge Temsilcisi
0536 4343487 tema.istanbul@gmail.com
http://www.blogger.com/profile/12629163659276488825

15 Kasım 2009 Pazar

TOHUM TÜPLEME- FİDELEME İŞLEMİ


MEŞE TOHUMU TÜPE EKİM TARİFİ


Meşe tohumları araziye ekilmek üzere öncelikle fidan olarak da üretilebilir. Bunun için fidan poşetlerinde yada 1 – 2 litrelik plastik pet şişelerin altının delinmesi ve aşağıdaki tarife göre tohumun bu kaba ekilmesiyle elde edilen fidanlar daha sonraki yıllarda araziye dikilebilir. Bu yöntemle meşe tohumu, fare ve domuz gibi zararlılara karşı korunmuş olur.

Tüp Toprağı :
- 1/3 yanmış (eski) hayvan gübresi,
- 1/3 organik madde (humus, torf, vb.),
- 1/3 dere kumu, karıştırılarak hazırlanır.
Tohum Seçimi : Meşe tohumları parlak, kahverengi ve dolgun olmalıdır. Su dolu kap içerisinde bırakıldığında dibe batan tohumlar ekimde kullanılır. Tohumlar toplandıktan sonra en fazla 15 gün içerisinde bekletilmeden ekilmelidir.
Tüpe Tohum Ekimi : Tüp toprağı tüpe, üstten 2 cm. kalıncaya kadar doldurulur. Tohum, yatay vaziyette, üzeri azami 1 cm. toprakla örtülünceye kadar bastırılarak toprakla kapatılır. Her tüpe 1 adet tohum ekilir.
Bakım ve Koruma : Hava koşullarına göre tüp toprağı nemini kaybetmeyecek aralıkta ve aşırı olmamak kaydıyla kireçsiz suyla sulanır. Hazırlanan tüp adedi fazla ise tüpler birbiriyle bitişik ve dik olarak, düz toprak yada çakıllı zemin üzerine dizilir. Dizilen fidan gurubunun dışta kalan yüzleri toprakla örtülür. Fidanların güneş görmesi ve aşırı dondan korunması gerekmektedir.


FISTIK ÇAMI TOHUMU TÜPE EKİM TARİFİ


Tüp Toprağı :
- 1/3 yanmış (eski) hayvan gübresi,
- 1/3 organik madde (humus, torf, vb.),
- 1/3 dere kumu, karıştırılarak hazırlanır.
Yukarıdaki maddeler kaliteli ve ideal olan karışımdır. Bu oranlar bulunmadığı takdirde yakın yerlerden kumlu-tınlı toprak temini yeterli olacaktır.


Tüpe Tohum Ekimi :
Tüp toprağı tüpe, üstten 5-6 cm. kalıncaya kadar doldurulur. Tohum, yatay vaziyette, üzeri azami 1 cm. toprakla örtülünceye kadar bastırılarak toprakla kapatılır. Her tüpe 2-3 adet tohum ekilir. Fidanlar çıktıktan sonra en hızlı büyüyen fidan haricindekiler kesilecektir.

Bakım ve Koruma :
Hava koşullarına göre tüp toprağı nemini kaybetmeyecek aralıkta ve aşırı olmamak kaydıyla kireçsiz suyla sulanır. Tohum çimlendikten ve fide haline geldikten sonra aşırı sulama fidecik kök boğazında çürümeye sebep olur. Bu nedenle aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. Sulama sabah erken yada akşam saatlerinde yapılmalıdır. Güneşin kavurucu sıcağında yapılan sulama fidanların yanmasına neden olabilir. Çimlenme gerçekleşinceye kadar toprağın rutubetli olması, çimlenmeden sonra 5 – 7 günde bir defa (hava sıcaklığına göre daha da kısaltılabilir) sulama yapılmalıdır.

Hazırlanan tüp adedi fazla ise tüpler birbiriyle bitişik ve dik olarak, düz toprak yada çakıllı zemin üzerine dizilir (Şekil-2). Dizilen fidan gurubunun dışta kalan yüzleri toprakla örtülür. Fidanların yarı gölge – güneşli yerde durmalıdır. Aşırı güneş altında durmamalı ve aşırı dondan korunması gerekmektedir.

TOHUM TOPLA TOPRAKLA MUTLU OL HAYATTA


TOHUM TOPLA TOPRAKLA MUTLU OL HAYATTA

7-8-14 Kasım tarihlerinde Sarıyer Belgrat Ormanı Neşet Suyu Mevkiinde, YAVRU TEMA Pilot Okullar, Semiha Şakir İÖ Okulu, Cenap Şehabettin İ Ö Okulu rehber öğretmenleri Mine Yalın, Özcan Akbulut öğrencileri ve velileri, TEMA İstanbul 1. Bölge Gönüllüleri, Citi Bank, Borusan, Özel Sektör, Boyner çalışanları katılımıyla;

TEMA Vakfı İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Sevil İrengü ve Özel Sektör Gönüllüler Derneği Sekreteri Başak Güçlü birlikte koordine ettikleri, “Tohum Toplama ve Fideleme” etkinliği ile toplanan tohumların bir kısmı katılımcılar tarafından fidelenmiş, diğer tohumlar okullara dağıtılmak üzere temsilciliğimize teslim edilmiştir.

Türkiye'nin ağaçlanmasına ve çocuklarımızın daha güzel bir ülkede yaşamasına katkı olması dileği ile yapılan bu çalışmada, sponsorlarımızca sağlanan ulaşım, sunulan ikram ve Başak Güçlü şahsında Özel Sektör gönüllülerine dostane işbirliği ve katkılarına teşekkürlerimizle bir sene sonraki “Tohum Toplama Etkinliği”nde buluşmak üzere tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımızı sunarız.

“Tohum Toplama Etkinliği” Eylem işlerliği,
7-8-14 Kasım 2009 tarihli etkinliklerde 3 ayrı gruba,
teorik ve pratik bilgilendirme yapılmıştır.
1- Saat 10.30Tanışma; Kimiz, niçin, hangi sebeple buradayız. Evvelki yıllara uzanan işbirliğimizin nasıl başladığı seyri ve daha neler yapacağımız anlatıldı.
Özel Sektör Gönüllüleri Koordinatörü Başak Güçlü

2- Belgrat Ormanı Tarihçesi ve dogal bitki örtüsü konusunda bilgilendirme yapıldı. TEMA Vakfı İstanbul 1. Böl. Temsilciliği Yön. Kurulu Üyesi Ümran Kocabıyıkoğlu

3- Çocuklarımıza gelecek için bırakacağımız en anlamlı miras olacak olan; "TEMA 10 Milyar Meşe Palamudu Toprakla buluşuyor "Kampanyası tanıtımı ve amaca ulaşmadaki gelişme seyri anlatıldı.
(Erozyonu önlemek için başlatılan ve dünyanın en büyük ağaçlandırma kampanyası olan bu kampanya ile Türkiye'nin çeşitli bölgelerine 10 milyar meşe palamudu dikilmesi hedeflenmiştir. Bu kampanyada ağaç cinsi olarak meşe seçilmiş, çünkü çınarın, kavağın hatta çamın yetişmediği alanlar olabilir. Ama Türkiye'de meşenin yetişmediği alan yoktur. Meşenin saçak kök sistemiyle toprağı tutma görevi yanında kazık kökleriyle de erozyonun tespit çivisi olma özelliği vardır. Karbon emisyonunu tolere etme ve Küresel İklim Değişimi ile mücadeledeki ağaçlandırmanın önemi,
Meşe palamudu ve yaprağını tanıtma;Tohumun nasıl ekileceği ve bakımı konusunda bilgiler verildi. )
Sevil İrengü TEMA Vakfı İstanbul İl Temsilcisi

4-Doğa severler, gruplara ayrıldı. Kırmızı-beyaz-yeşil-sarı-
Turuncu gruplara TEMA gönüllüleri rehberlik yaptı. Yakalarında bu renkleri taşıyanlar bir arada çalıştılar.

Gruplara dağılma saati:11.oo - toplanma saatinin 12.00
Fideleme:12.oo-13.30

5-Toplanan tohumlar tüpleme yapılmadan önce,
ekilmeye uygun olup olmadıklarını anlamak çin,
su dolu kovalarda test edildi ;
Suyun üstünde kalanlar ayrıldı (sağlıksız tohumlar)
Suyun dibinde olanlar (sağlıklı tohumlar) ekilebilir.

6-Fideleme yapılacak kapların dibi delinmesi uyarısı yapılır.
Toprak zemininden 3-4 cm derinliğe ekilir.
Kaplara yarıdan biraz fazla toprak konur hafif bastırılır, mutlaka tohum sivri ucu yan gelecek şekilde konur.
(kök ve gövde sürgünleri kendi doğal istikametlerini bulmak için birbirine dolanacak ve ileride fidanların kendi kendini boğması meydana gelecektir.) üstü iki parmak toprakla örtülür, toprak hava almayacak şekilde sıkıştırılır. Can suyu verilir.
7- Tüplerin daha sonraki bakımları; Tohumlar çimlenene kadar toprağı nemlendirecek kadar 2 günde bir, çimlendikten sonra 5 günde bir hafif sulanır. Toprak kurudukça su verilmesi, ışık alması sağlanır.
Fideler çıktıktan sonra 1 ay aynı yerde bekletilmeli, daha sonra evin daha serin bol ışıklı yerinde Mart sonuna kadar ilgi ve sevgiyle “Bebek Fidan” gelişir.

8-Ev koşullarındaki bir müddet misafir edilen tohumlar, Yer ve bakım koşullarına göre 1-1,5 ay sonra güzel bir saksı çiçeği haline geliyor ve gelişiyorlar.

9-Fideleme yapılan kapların içine oturtulduğu bir düzenek hazırlamış ve rahat taşınır sandıklar halinde nakillerinde kolaylık sağlanmıştır.

10-Her sene yaptığımız gibi “ Doğada Farkındalık Yaratma” eyleminde, meşe tohumlarını teslim ettiğimiz okulların çalışmalarında izlediği “BEBEK FİDAN” yetiştirme planı;

- Tohum izleme dosyası tutuyor,
- Fidelemeden başlayarak gelişme evrelerini not alıyor,
- Büyüme evrelerini fotoğraflıyor
- Kullanılan toprak çeşidine göre ilk filiz çıkışı tespit ediyorlar. (orman toprağı, özel toprak, normal toprak)
- .Çok hoşlarına giden ve sahiplendikleri eylem günlüğü
Oluşturuyor ve duygularını ifade ediyorlar.

- Nisan ayında yaptığımız ağaçlandırmalarda toprakla buluşturabildikleri gibi bir sonraki ekilme dönemine kadar da bakmaya devam edebiliyorlar.
- Tohumlar açık arazilerde de toprakla buluşturuluyorlar.
- Bu tohumlar hayvanlar tarafından yenmemesi için mazotla muamele görmeleri gerekiyor.
- Kullanılmayan tohumlar kuru bir şekilde koyu renk kağıt, kumaşa sarılarak ya toprağa gömülerek veya karanlık bir yerde saklanmaları gerekiyor.
+4 derecede hava geçiren çuvallarda saklanmalı (2-3 ay süreyle)
Tohumun toplanmasından 10-15 gün içinde ekilmesi uygundur.
Tohum ya da fide dikme aralığı 2.25m x 2.25m olmalıdır.
Tohumların ocağa yerleştirilmesi:
Ocağa derinlikleri 2 cm lik tohum çapının iki katı, derinlik 4 cm olarak10 ar cm aralıkla üçgen planda yan bir şekilde üzerine humuslu toprak sererek örtülür.

Melek Sevil İRENGÜ
Çevre Eğitim Danışmanı
TEMA Vakfı
İstanbul 1. Bölge İl Temsilcisi
e-mail: tema.istanbul@gmail.com
http://www.blogger.com/profile/12629163659276488825
cevep.blogspot.com/2009/.../tema-vakfi-istanbul-1-bolge.html -